home > 제품소개 > Razer audio
 
작성일 : 14-04-08 09:42
Razer Adaro Stereos
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 2,211  

Adaro Stereos.jpg

헤드폰 / 음악감상용 / 밀폐형 / 32Ω / 104dB / 플랫케이블 / 스마트폰공용 / 헤어밴드형 / 무게: 168g