home > 제품소개 > Razer audio
 
작성일 : 20-03-24 17:48
Razer Kraken X USB
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 1,489  
   https://search.shopping.naver.com/detail/detail.nhn?nv_mid=21766686608 [352]
   http://prod.danawa.com/info/?pcode=10356945&keyword=%ED%81%AC%EB%9D%BC… [311]

PC 헤드셋 / 유선 / USB / 가상 7.1채널 / 유닛40mm / 32Ω / 20Hz~20kHz / 밴드형태슬라이더형 / 마이크형태플렉시블 / 일체형조작부 / 볼륨 조절 / 2.0m / 275g / 2년 보증